Voorwaarden gebruik Wiser

Al onze prijsopgaven, leveringen en diensten geschieden volgens de Nederland ICT voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 301174840.
Deze algemene Nederland ICT voorwaarden vindt u hieronder.

Nederland ICT voorwaarden

Daarnaast geldt voor het Wiser pakket de bijbehorende licentie-overeenkomst, deze accepteert u vanaf het 1e gebruik ervan.